Kontakt: 81 525 07 70

Konkurs o Statuetkę
„Lubelskiego Orła Biznesu”
Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Laureaci 2014 Zobacz wszystkich
Wypowiedzi o nagrodzie

Współpraca biznesu z samorządem może przynieść wyjątkowe efekty, czego przykładem jest Lubelszczyzna. Dynamiczny rozwój tutejszych firm może być wzorem dla innych regionów naszego kraju. Ci, którzy znaleźli się w niezwykle prestiżowym gronie Orłów Lubelskiego Biznesu, udowadniają, że powoli można zapominać o podziale na Polskę „A” i Polskę „B”.

dr Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP

Zgłoś kandydaturę do nagrody „Orłów biznesu”