Kontakt: 81 525 07 70

Konkurs o Statuetkę
„Lubelskiego Orła Biznesu”
Pracodawców Ziemi Lubelskiej

O nagrodzie

Konkurs o statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu” Pracodawców Ziemi Lubelskiej ma na celu prezentację i wszechstronną promocję najlepszych, najbardziej dynamicznych firm oraz osobowości działających w naszym województwie, a także stymulowanie pozytywnego współzawodnictwa.

„Lubelski Orzeł Biznesu” narodził się w 2003 roku z potrzeby rozwoju przedsiębiorczości oraz marzeń o budowaniu Wielkiej Lubelszczyzny. Przez jedenaście lat w konkursie wzięło udział kilka tysięcy firm, z których Kapituła wyłoniła najlepsze z najlepszych. Przyznała 157 Statuetek Orłów Biznesu, w tym 27 Statuetek Honorowych. Regulamin konkursu jest elastyczny, podąża za zmianami zachodzącymi w różnych gałęziach gospodarki, a kategorie konkursowe są reakcją na potrzeby społeczno-gospodarcze.

Statuetki Orła są znakiem jakości przedsiębiorcy, ważnym potwierdzeniem szczególnych umiejętności zarządzania, doskonałego wyczucia rynku oraz odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań gospodarczych. W ostatnich latach są także swoistym certyfikatem odporności na zawirowania rynku i skutki kryzysu. „Lubelski Orzeł Biznesu” to również symbol wysokich standardów przedsiębiorczości i zasad uczciwej konkurencji.

Nagrody „Lubelskiego Orła Biznesu2014” zostaną przyznane w następujących kategoriach:

1. Przedsiębiorstwo Roku /Mikro, Małe, Średnie, Duże/

2. Gospodarstwo RolneRoku

3. Inwestor Roku

4. Eksporter Roku

5. Firma Budowlana Roku / Producent Materiałów Budowlanych, Dostawca Materiałów Budowlanych, Generalny Wykonawca /

6. Przedsiębiorstwo Innowacyjne Roku

7. Firma Logistyczna Roku

8. Gospodarstwo Agroturystyczne Roku / Ośrodek Turystyczny Roku

9. Samorządowiec Roku

10. Orzeł Biznesu z Diamentami (kategoria dla zwycięzców poprzednich edycji)

Kapituła Konkursu przyzna statuetkę honorową w kategorii:

11. Osobowość Roku

Chcemy aby idea przedsiębiorczości była powszechna, a zwycięzcy Nagrody byli z czasem tak popularni jak gwiazdy sportu, czy ekranu. Aby swoją pracą i jej efektami skłaniali do naśladowania – szczególnie młodsze pokolenie” – wyjaśnia Dariusz Mioduski, Przewodniczący Kapituły Nagrody i Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Jan Nowak-Mazurkiewicz, prezez Firma Sp. z o.o.

 

Laureaci
Zgłoś kandydaturę do nagrody „Orłów biznesu”